Zastosowanie ozonu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi

Abstrakt

Jest to kolejna książka poświęcona ozonowi jaka powstała w łódzkim środowisku naukowym. Przedstawiono w niej najrozmaitsze zastosowania trójatomowej odmiany tlenu - ozonu. Omówione zostały następujące zagadnienia: - wykorzystanie ozonu w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych. Omówiono zarówno ważniejsze wyniki prac naukowych na układach modelowych jak i badania na obiektach ścieków rzeczywistych. Jednak najważniejszym elementem jest opis pracujących instalacji przemysłowych; - zastosowanie ozonu do dezynfekcji ścieków komunalnych. Rozdział przedstawia zarówno podstawowe dane, przybliżające zrozumienie tego problemu, jak i omawia istniejące na świecie przemysłowe rozwiązania; - problem oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów stałych to zagadnienie względnie nowe. Wypłukiwane z wysypisk miejskich i przemysłowych zanieczyszczenia, w wielu przypadkach bardzo toksyczne są wielkim zagrożeniem dla zasobów wodnych i terenów znajdujących się w ich bliskości. Wykorzystanie ozonowania do rozkładu zanieczyszczeń zawartych w odciekach ze składowisk jest nową, efektywną technologią rokującą duże nadzieje; -procesy pogłębionego utleniania, w tym wersje z użyciem ozonu są efektywnymi metodami stosowanymi w technologiach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Przedstawiony bogaty przegląd literaturowy dotyczący przebiegu mechanizmów utleniania i rozkładu wielu toksycznych związków w roztworach wodnych pozwala lepiej i dokładniej zaznajomić się z różnymi wersjami tego procesu. Pozwala poznać ich specyficzne własności, zalety i ograniczenia w stosowaniu; - procesy biologiczne to najekonomiczniejsze technologie oczyszczania ścieków. Jednak spora ilość różnego typu zanieczyszczeń jest wyjątkowo toksyczna w odniesieniu do mikroorganizmów złóż zraszanych i osadu czynnego. Stąd pomysł łączenia procesów chemicznego rozkładu zanieczyszczeń zawartych w toksycznych ściekach z ich dalszym biologicznym oczyszczaniem. Rozdział przedstawia specyficzne cechy integracji procesów ozonowania z dalszym biologicznym oczyszczaniem zarówno w odniesieniu do roztworów modelowych jak i ścieków; - w kolejnym rozdziale omówiono bardzo szeroko zagadnienia uzdatniania wody; - wykorzystania ozonu w przemyśle spożywczym i rolnictwie to bardzo interesująca nowa możliwość jego przemysłowego zastosowania. Zarówno zakres prowadzonych badań jak i praktyczne ich wykorzystanie z każdym rokiem ulega szybkiemu rozwojowi; - wykorzystanie ozonu w medycynie to zagadnienie mało znane w naszym kraju i traktowane w środowisku lekarskim jako bardzo kontrowersyjne. Rzeczowe i obiektywne przedstawienie tego zagadnienia zostało przedstawione przez autorkę z Niemiec zajmującą się tym zagadnieniem od wielu lat. Rozwój medycyny niekonwencjonalnej i powstawanie w wielu miastach prywatnych przychodni proponujących terapię ozonową wyprzedził znacznie możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy z tego zakresu w naszym kraju; Mamy nadzieje że pierwsza polska monografia poświęcona zastosowaniu ozonu okaże się przydatna uczniom, studentom, pracownikom naukowym, ludziom z przemysłu, lekarzom i innym osobom zainteresowanym rozwojem nauki i techniki. Książka dedykowana jest nieżyjącemu już znamienitemu polskiemu badaczowi ozonu profesorowi Iwo Pollo.

Opis

Słowa kluczowe

ozon- wykorzystanie, uzdatnianie ścieków, woda- uzdatnianie- ozonowanie, żywność - konserwowanie, ozonoterapia, ozone - use, wastewater treatment, water- treatment - ozonation, food - preserving, ozone therapy

Cytowanie

Perkowski J. (red.), Zarzycki R. (red.), Zastosowanie ozonu., Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi, Łódź 2005, ISBN 83-86492-31-7.