Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej - rola biblioteki

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie EBIB

Abstrakt

Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych stawiają przed uczelniami nowe wyzwania. Tradycyjne metody przekazywania wiedzy coraz częściej wspierane są nowoczesnymi rozwiązaniami elektronicznymi. Coraz więcej uczelni, zarówno państwowych, jak i prywatnych, wykorzystuje e-learning jako nowoczesną formę przekazywania wiedzy. Władze Politechniki Łódzkiej, dostrzegając potrzebę nowych rozwiązań w edukacji, ogłosiły w 2010 r. konkurs na przygotowanie koncepcji wdrożenia w skali uczelni systemu wspomagania kształcenia na odległość. Celem pracy jest prezentacja ogólnych założeń wdrażanego projektu Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej oraz przedstawienie roli Biblioteki PŁ, która w założeniu ma pełnić funkcję uczelnianego centrum zarządzania Wirtualnym Kampusem.

Opis

Słowa kluczowe

Moodle, e-learning, nauczanie na odległość, zdalne nauczanie, wirtualny kampus, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka

Cytowanie

Biuletyn EBIB, nr 2 (120), s.1-8