Spalarnia odpadów komunalnych w systemie zdalaczynnego zaopatrzenia miasta w ciepło

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

odpady komunalne - miasta, spalanie odpadów komunalnych, system zdalaczynnego ogrzewania miast, system zaopatrzenie miast w ciepło, municipal waste - cities, incineration of municipal waste, district heating system, heat supply system to cities

Cytowanie

Wielgosiński G., Kozłowska B., Spalarnia odpadów komunalnych w systemie zdalaczynnego zaopatrzenia miasta w ciepło. W: Zarządzanie energią w miastach, Zarzycki R. (red), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 158-176, ISBN 83-86492-26-0.