Wpływ nawęglania i hartowania na dokładność wykonania kół zębatych.

Brak miniatury

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

The paper presents influence of carburizing and hardening on accuracy of carrying out gears. Grinded gears have been subjected to the following heat treatment: traditional carburizing, hardening and tempering, vacuum carburizing, hardening and tempering, protective atmosphere carburizing, hardening and tempering. Measurements of teeth run out, teeth profile and teeth surface roughness have been done.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 8-9 [Artykuł zamieszczony w pliku PDF s. 233-240]