Algorytm rekonstrukcji mapy rozkładu temperatury na powierzchni obracającego się walca ze strumienia video kamery telewizyjnej

Brak miniatury

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono algorytm opracowany w celu rekonstrukcji pełnej mapy rozkładu temperatury na powierzchni obracającego się stalowego walca nagrzewanego indukcyjne. Źródłem danych dla algorytmu jest strumień wideo pochodzący z kamery termowizyjnej. Uwzględniona została geometria obiektu i konieczność synchronizacji wykonywanych pomiarów względem aktualnego położenia kątowego walca. Ostatecznie, z serii zsynchronizowanych pomiarów rekonstruowany jest rozkład dla całej powierzchni walca.
The following paper presents an algorithm developed to reconstruct a full temperature distribution map of a rotating steel roller's surface. The surface is constantly monitored by an IR camera that produces a stream of frames. Frame acquisition is triggered by a set of equidistant angles used by electronic synchronization module. Received stream is divided into blocks with equal number of frames in each and for every valid block a reconstruction algorithm is executed. Finally, a full temperature map for entire circumference of the cylinder is obtained.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2012 z.124 s.149-158 sum.