On stability of thin periodically, densely stiffened cylindrical shells.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Abstrakt

The aim of this contribution is to propose a new averaged nonasymptotic model of stationary stability problems for thin linear-elastic cylindrical shells reinforced by stiffeners which are periodically, densely spaced along one direction tangent to the shell midsurface. As a tool of modelling we shall apply the tolerance averaging technique. The resulting equations have constant coefficients in the periodicity direction. Moreover, in contrast with models obtained by the asymptotic homogenization technique, the proposed one makes it possible to describe the effect of the periodicity cell size on the global shell stability (a length-scale effect). It will be shown that this effect plays an important role in the shell stability analysis and cannot be neglected.
W pracy zaproponowano nowy uśredniony nieasymptotyczny model służący do analizy stateczności cienkich liniowo-sprężystych powłok walcowych, periodycznie, gęsto użebrowanych w jednym kierunku stycznym do powierzchni środkowej. Przy wyprowadzaniu równań modelu wykorzystano znaną metodę tolerancyjnego uśredniania, zaproponowaną przez Woźniaka i Wierzbickiego (2000). Zastosowanie tej metody do znanych równań teorii powłok Kirchhoffa-Love'a doprowadziło do modelu reprezentowanego przez równania różniczkowe cząstkowe o stałych współczynnikach w kierunku periodyczności, zależnych od długości okresu periodyczności. Oznacza to, że proponowany model, w przeciwieństwie do znanych modeli zhomogenizowanych, umożliwia badanie wpływu wielkości komórki periodyczności na wartości sił krytycznych w powłoce walcowej (wpływ ten zwany jest efektem skali). Wyprowadzony model porównano z modelem bez efektu skali i pokazano, że wpływ długości okresu periodyczności odgrywa znaczącą rolę w zagadnieniach stateczności periodycznie, gęsto użebrowanych powłok walcowych.

Opis

Słowa kluczowe

shell, stiffeners, modelling, stability, cell, stateczność, cienkie liniowo-sprężyste powłoki walcowe, analiza stateczności, tolerencyjne uśrednianie, komórka periodyczności, powłoka walcowa, gęsto użebrowane powłoki walcowe

Cytowanie

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2005 Vol.43 nr 2 s.427-455, streszcz.