VI Zjazd Kanalizatorów Polskich : POLKAN '07 - materiały

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

kanały ściekowe- konferencje, odprowadzanie ścieków - konferencje, uzdatnianie ścieków - konferencje, sieci kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, sewers - conferences, sewage disposal - conferences, wastewater treatment - conferences, sewage networks, retention tanks

Cytowanie

Zawilski M. (red.), Sakson G. (red.), Mozolewska G. (red.), VI Zjazd Kanalizatorów Polskich : POLKAN'07 - materiały., Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Łódź 2007, ISBN 978-83-89293-66-4.