Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo "FUTURA" ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski ; Poznań

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

gospodarka odpadami, zarządzanie gospodarką odpadami, system prawny gospodarki odpadami, selektywna zbiórka, odpady niebezpieczne, waste management, legal system for waste management, selective collection, hazardous waste

Cytowanie

Kozłowska B., Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami. W: Zarządzanie gospodarką odpadami : gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa, Zabawa S. (red.), Wydawnictwo "Futura" : Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań 2006, s. 93-111, ISBN 83-60055-09-2 (Futura) ; 83-89696-55-X (PZIiTS).