Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Badano podatność folii opakowaniowych otrzymanych z celulozy, polikaprolaktonu i polikwasu mlekowego na działalność glebowej mikroflory termofilnej. Po 2 miesiącach kompostowania w temperaturze 48°C przeprowadzono analizę mikrobiologiczną powierzchni folii i wyniki porównano z analizą ilościową mikroflory mezofilnej kolonizującej folie. Liczba mikroflory termofilnej była o rząd lub dwa rzędy wielkości większa niż ilość mikroflory mezofilnej. Dominującą mikroflorą termofilną były szczepy bakterii Bacillus oraz pleśni Aspergillus fumigatus. Na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono, że proces biodegradacji folii przez mikroflorę termofilną przebiegał efektywniej i szybciej.
Susceptibility of packaging foils containing cellulose, polycaprolactone and polylactic acid to soil thermophilic microflora activity was investigated. After 2 months of composting at 48°C the microbiological analysis of foils surface was conducted and the results were compared with quantitative analysis of mesophilic microflora colonising the foils. The amount of thermophilic microflora was higher by one or two order of magnitude than the amount of mesophilic microflora. The thermophilic microflora was dominated by Bacillus sp. and moulds like Aspergillus fumigatus. Foil surface changes were analysed with scanning electron microscope and it was stated that the degradation process of foils by thermophilic microflora proceeded effectively and faster.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

follia opakowaniowa - degradacja, mikroflora temofilna - właściwości biodegradacyjne, packaging foils - degradation, thermophilic microflora - biodegradation properties

Cytowanie

Szumigaj J., Żakowska Z., Klimek L,, Bartkowiak A., Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 96-99, ISSN 0473-7733.