Procesy degradacji oraz ochrona atmosfery i klimatu w miastach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

degradacja atmosfery - problemy, środowisko atmosferyczne - normy prawne, degradacja atmosfery - miasta, zanieczyszczenie atmosfery - monitoring, atmosphere degradation - problems, atmospheric environment - legal norms, degradation of the atmosphere - cities, air pollution - monitoring

Cytowanie

Skrzypski J., Procesy degradacji oraz ochrona atmosfery i klimatu w miastach. W: Gospodarka komunalna w miastach, Zarzycki R. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2001, s. 295-320, ISBN 83-86492-11-2.