Komponent wizyjny systemu komputerowego do nadzorowania pracy stanowiska nagrzewania indukcyjnego.

Brak miniatury

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiony został projekt oraz metody implementacji komponentu wizyjnego systemu komputerowego przeznaczonego do nadzoru pracy stanowiska do nagrzewania indukcyjnego.
The article presents the project and ways to implement video component of a computer system designed to supervise position of induction heating charges.

Opis

III Konferencja Naukowo- Techniczna "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie" 2015

Słowa kluczowe

induction heating, video inspection, nagrzewanie indukcyjne, kontrola wideo

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka Nr. 1198, z.126 2015, str. 235-242