Badania porównawcze temperatury warstwy wierzchniej w procesie elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) materiałów trudnoobrabialnych

Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań temperatury warstwy wierzchniej w procesie elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) i porównawczo w procesie szlifowania konwencjonalnego materiałów trudno-obrabialnych (stopu tytanu 6TiAl4V i węglików spiekanych S20S). W porównywanych procesach szlifowania zastosowano ściernice supertwarde ze ścierniwa z regularnego azotku boru (CBN) i diamentu syntetycznego (SD) ze spoiwem metalowym.
In the article the temperature investigation results of surface layer during electrodischarge grinding process (AEDG) and comparatively during conventional grinding process of hard machinable materials (6TiAl4V titanium alloy and S20S sintered carbide) have been presented. In compared grinding processes the superhard grinding wheels with a binder made of cubic born nitride (CBN) and made of synthetic diamond (SD) have been applied.

Opis

Słowa kluczowe

warstwa wierzchnia, szlifowanie, proces elektroerozyjnego szlifowania, szlifowanie konwencjonalne, materiały trudno-obrabialne, stop tytanu, węgliki spiekane, ściernice

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.134-137, sum.