Zanieczyszczenia powietrza grzybami strzępkowymi i jego wpływ na jakość mikrobiologiczną opakowań jednostkowych dla przemysłu mleczarskiego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Badano wpływ zanieczyszczenia powietrza hali technologicznej grzybami strzępkowymi na jakość mikrobiologiczną produkowanych opakowań jednostkowych dla przemysłu mleczarskiego. W warunkach wadliwie działającej wentylacji, średnie kwartalne zanieczyszczenie powietrza hali technologicznej zarodnikami pleśni było zróżnicowane i wyraźnie zależało od pory roku. Mikroflorę powietrza hali technologicznej stanowiły rodzaje pleśni: Penicillium, Cladosporium, Alternaria i Fusarium. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza hali produkcyjnej miało istotny wpływ na jakość mikrobiologiczną opakowań. Modernizacja systemu wentylacyjnego pozwoliła na 94% redukcję zanieczyszczeń grzybami strzępkowymi pochodzącymi z powietrza atmosferycznego.
The influence of technology hall air on the rnicrobial quality of plastic pots for dairy industry was studied. When the ventilation system was faulty, the indoor air contamination of filamentous fungi was variable and depended on season of the year. The typical fungal contarnination belonged to the species: Penicillium, Cladosporium, Alternaria and Fusarium. The rnicrobial quality of indoor air influenced on the rnicrobial quality of pots. The modemisation of ventilation system was used. The effect of this modemisation was 94% reduction of rnicrobial contamination deriving from the outdoor air.

Opis

Słowa kluczowe

zanieczyszczenie powietrza, grzyby strzępkowe, zanieczyszczenie mikrobiologiczne - hale technologiczne, system wentylacyjny, air pollution, filamentous fungi, microbiological contamination - technological halls, ventilation system

Cytowanie

Kręgiel D., Drewicz E., Zanieczyszczenia powietrza grzybami strzępkowymi i jego wpływ na jakość mikrobiologiczną opakowań jednostkowych dla przemysłu mleczarskiego. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 123-127, ISBN 83-87202-93-2.