Rola inżynierii chemicznej i procesowej w agrotechnice.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Inżynieria chemiczna i procesowa to dziedzina, która odgrywa niebagatelną rolę w rolnictwie. Nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin, solaryzacja czy termizacja gleby, to tylko kilka z wielu osiągnięć, jakich w tym obszarze udało się dokonać, właśnie dzięki inżynierii chemicznej. Każdy z tych sukcesów, w mniejszym czy większym stopniu, bezpośrednio przekładał się na wzrost w produkcji żywności lub usprawnienia jej hodowli. Często słyszymy o dziedzinach nauki, które wpłynęły na dalsze losy w produkcji roślinnej. Niejednokrotnie, inżynieria chemiczna i procesowa była marginalizowana w tych zestawieniach. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć wszystkim, jak duży wpływ na rozwój rolnictwa ma wyżej wymieniona dyscyplina naukowa.

Opis

Słowa kluczowe

inżynieria chemiczna, inżynieria procesowa, agrotechnika, chemical engineering, process engineering, agrotechny

Cytowanie

Błaszczyk M., Zakrzewska M., Rola inżynierii chemicznej i procesowej w agrotechnice. W: VII Seminarium Studenckie. Bezpieczeństwo w inżynierii procesowej, Politechnika Łódzka - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, s. 89-98, ISBN 978-83-7283-891-9.