Wybrane czynniki i modele przeżycia mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu programu operacyjnego kapitał ludzki

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki analizy przeżywalności mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UE w ciągu pięciu lat od ich założenia. Obserwowano wpływ płci, wykształcenia i miejsca prowadzenia działalności. Dokonano także estymacji funkcji dożycia za pomocą uogólnionego modelu Burra oraz modelu Gompertza-Makehama, uzyskując dobre dopasowanie do danych empirycznych. W wyniku analizy funkcji intensywności procesu likwidowania działalności gospodarczej uzyskano wyniki wskazujące na względnie stałą intensywność procesu.

Opis

Słowa kluczowe

Mikroprzedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UE, Model Burra, Model Gompertza-Makehama, Likwidowanie działalności gospodarczej, Microenterprises, Human Capital Operational Programme of the EU, Burr model, Gompertz-Makeham model, Liquidation of economic activity

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 67, Nr 1214, 2017, s. 175-182