File duplicator for the Microsoft Windows operating system

Brak miniatury

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The article presents a tool utility, designed by the author and termed File Duplicator, running under the Microsoft Windows operating system. We have demonstrated that in many cases, especially related to the automatic back-up services, this program can be found useful. One should pay attention to the fact that File Duplicator is an example of memory-resident applications called Windows Services. We have pointed out some differences between such residents and normal programs. A universal and reliable method for creating and installing Windows Services has been specified.
Artykuł prezentuje program narzędziowy, zaprojektowany przez autora i nazwany Powielaczem Plików, pracujący pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Zostało zademonstrowane, że w wielu przypadkach, zwłaszcza związanych z automatyczną archiwizacją plików, program może być użyteczny. Zwrócono uwagę na fakt, że Powielacz Plików jest przykładem rezydujących w pamięci aplikacji zwanych Usługami Windows. Wskazano na pewne różnice między takimi rezydentami a zwykłymi programami. Została podana uniwersalna i niezawodna metoda projektowania i instalowania Usług Windows.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2011 z.123 s.39-50 streszcz.