Termorenowacja stropodachów w budynkach mieszkalnych wznoszonych metodami uprzemysłowionymi

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę stropodachów występujących w budynkach mieszkalnych wykonanych z prefabrykantów żelbetowych oraz możliwości ich termorenowacji.
This article presents the characteristics of flat roofs occurring in the residential buildings made of prefabricated reinforced concrete and possibilities of their restoration.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2009 z.60 s.39-46 sum.