Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstwach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw. We wstępie zostały scharakteryzowane mikroprzedsiębiorstwa oraz obawy z którymi się obecnie borykają. Następnie została przedstawiona definicja mediów społecznościowych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez mikroprzedsiębiorstwa. W oparciu o studia literaturowe została przeprowadzona analiza możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw.
The aim of this paper is to present the possibilities of using social media for the development and promotion of micro-enterprises. In the introduction we were characterized micro-enterprises and their concerns. Then was presents the definition of social media. Presented the results of studies on the use of social media by micro-enterprises. Based on the literature studies carried out an analysis of the possibilities of using the social media for the development and promotion of micro-enterprises.

Opis

Słowa kluczowe

media społecznościowe, serwisy internetowe, blogi, mikroblogi, Facebook, LinkedIn, GoldenLine, YouTube, Google +, mikroprzedsiębiorstwa, social media, websites, blogs, microblogs, Facebook, LinkedIn, GoldenLine, YouTube, Google +, micro-enterprises

Cytowanie

Tomczak, J. (2017). Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 68(1217), 143-160. https://doi.org/10.34658/oiz.2017.68.143-160