Wykorzystanie metody elementów skończonych w analizie obciążenia wewnętrznego w łożyskach tocznych.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Wyznaczanie rozkładów naprężeń podpowierzchniowych, obciążeń i nacisków jest decydującym elementem w prognozowaniu trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych obliczania naprężeń kontaktowych w węzłach tocznych – łożyskach. Obliczenia wykonano, stosując MES, profesjonalny pakiet ANSYS.
Determination of subsurface stresses distributions, loads, and pressures is the decisive element in predicting fatigue life of rolling bearings. The article presents the results of the numerical calculations of contact loads in rolling bearing. Calculations were done using FEM in ANSYS.

Opis

Słowa kluczowe

metoda elementów skończonych, obciążenia wewnętrzne, łożyska toczne, trwalość zmęczeniowa, obliczenia numeryczne, naprężenia kontaktowe, węzły toczne

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 7 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.831-838