Zawartość metali ciężkich w popiołach ze spalarni odpadów medycznych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

odpady medyczne - spalanie, spalanie odpadów medycznych - popioły, metale ciężkie - popioły - odpady medyczne, medical waste - incineration, medical waste incineration - ashes, heavy metals - ashes - medical waste

Cytowanie

Zawadzka A., Zawartość metali ciężkich w popiołach ze spalarni odpadów medycznych. W: Gospodarka odpadami medycznymi, Wielgosiński G. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 97-109, ISBN 83-86492-23-6.