Mechanika ogólna

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Abstrakt

Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim - w sposób jasny i przystępny - teoretyczne problemy statyki, kinematyki i dynamiki. Liczne, rozwiązane przykładowe zadania wskazują na możliwość wykorzystania wprowadzonych wzorów w praktyce inżynierskiej. Książka zawiera wiele rysunków, które są doskonałym uzupełnieniem tekstu i przyczyniają się do rozwijania wyobraźni czytelnika. Dużą zaletą podręcznika jest również nieskomplikowany aparat matematyczny.

Opis

Słowa kluczowe

kinetyka, mechanika, dynamika, statyka, mechanika ogólna, kinetics, mechanics, dynamics, static, general mechanics

Cytowanie

Niezgodziński T., Mechanika ogólna., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ISBN 83-01-14695-8 ; 978-83-01-14695-5.