Digitalizacja zajęć: jak OneNote wspiera nowoczesną edukację i promuje umiejętności XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

"Obecnie rozwijanie sprawności cyfrowych nie jest przypisane tylko konkretnym przedmiotom kierunkowym, lecz staje się integralną częścią wszystkich przedmiotów oferowanych zarówno w szkołach jak i na uczelniach. Spowodowane jest to faktem, że nowoczesna edukacja korzysta z narzędzi technologicznych, a więc efektywne ich wykorzystywanie, zarówno przez studentów jak i nauczycieli, staje się koniecznością. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki eksperymentu przeprowadzonego w dziewięciu grupach realizujących lektorat języka angielskiego w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Eksperyment polegał na wdrożeniu cyfrowego notesu OneNote do organizacji zajęć i miał na celu nie tylko rozwijanie sprawności cyfrowych wśród studentów PŁ, ale również umiejętności i kompetencji XXI wieku, których posiadanie staje się kluczowe na dzisiejszym rynku pracy."

Opis

Słowa kluczowe

cyfrowy notatnik, OneNote, kompetencje, umiejętności, XXI wiek, digital notebook, OneNote, competences, skills, 21st century

Cytowanie

Hejduk, M., Digitalizacja zajęć: jak OneNote wspiera nowoczesną edukację i promuje umiejętności XXI wieku. W: V konferencja dydaktyczno-naukowa dla lektorów i nauczycieli języków obcych. Lektor High-Tech 2023, Gałaj M. (Red.), Budzińska K. (Red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2023, s. 21-36, ISBN 978-83-67934-20-6.