Szlifowanie stopów niklu na szlifierce kłowej do wałków.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W artykule przedstawiono badania szlifowania stopu niklu Inconel 718 dla różnych parametrów kinematycznych szlifowania i siły różnych ściernic. Przeprowadzono analizę wpływu warunków obróbki na zmiany składowych szlifowania oraz emisji akustycznej. W końcowej części pracy przedstawiono wpływ zastosowanych ściernic i warunków obróbki na wybrane parametry wynikowe szlifowanych przedmiotów.
In the paper grinding process has been studied in the machining of Inconel 718 alloy for different grinding kinematic parameters and grinding wheels. An analysis was carried out to investigate the influence of grinding conditions on the course of grinding force components and acoustic emission signal. In the end the influence of grinding wheels and conditions on grinding results is presented.

Opis

Słowa kluczowe

szlifowanie, stop niklu, stop Inconel 718, ściernice, parametry kinematyczne szlifowania, warunki obróbki

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.289-292, sum.