Niekonwencjonalne bezolejowe łożyska wysokoobrotowe turbogeneratora dla obiegu ORC.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowych
Lodz University of Technology. Institute of Turbomachinery.

Abstrakt

Obecnie w małych nowoczesnych systemach produkcji energii najczęściej stosowane są mikroturbiny o mocy rzędu od 1 do 20 kW. Niezwykle istotny jest rozwój niezawodnej technologii łożyskowania wirników tych miniaturowych maszyn przepływowych. Prezentowany w artykule układ wirujący turbogeneratora podparto w bezolejowych łożyskach foliowych. Podatne łożyska foliowe są rodzajem łożysk hydrodynamicznych, które wykorzystują gaz z otoczenia jako czynnik smarujący, co znacząco upraszcza ich konstrukcję.
In modern low-power generation systems, microturbines of the power output ranging between 1 and 20 kW are applied. The development of reliable bearing technology for high-speed small turbomachinery could be essential to these power-generating devices. Therotating system presented in the paper is supported in oil-free, airfoilbearings. Compliant surface foil gas bearings are a class of hydrodynamicbearings that use the ambient gas as their working fluid and, thus, require no dedicated lubrication systems, which makes their design much simpler.

Opis

Słowa kluczowe

podpora bezolejowa, wysokoobrotowe maszyny przepływowe, łożyska gazowe, łożyska foliowe, oil-free support, high-speed turbomachinery, gas bearings, foil bearings

Cytowanie

Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 143, 2013, str. 115-126