Modelowanie i weryfikacja doświadczalna temperatury w procesie szlifowania AEDG stopu tytanu.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie modelowania temperatury procesu AEDG stopu tytanu TiAl4V oraz porównawczo w procesie szlifowania konwencjonalnego. Wyniki symulacji komputerowej zweryfikowano eksperymentalnie, dokonując pomiarów składowych siły szlifowania oraz maksymalnej temperatury szlifowania.
In the paper the temperature modelling issue of TiAl4V titanium alloy AEDG process and comparatively of conventional grinding process have been presented. The simulation results have been experimentally verified by measurements of grinding force components and maximum temperature of grinding.

Opis

Słowa kluczowe

szlifowanie, modelowanie temperatury, stop tytanu TiAl4V, symulacja komputerowa, siła szlifowania, temperatura szlifowania

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.136-143