Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Cz. 2

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Druga część podręcznika ,,Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów" jest kontynuacją części pierwszej wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej pod koniec 2008 roku, w której zamieszczono zadania dotyczące prostych przypadków wytrzymałości materiałów (rozciąganie, ściskanie, zginanie i skręcanie). Część druga podręcznika przeznaczona jest dla studentów kierunków konstrukcyjnych i zawiera zadania z wytrzymałości złożonej, zbiorników cienkościennych, wyboczenia prętów, konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych (belek, ram, łuków), płyt kołowych oraz innych wybranych zagadnień wytrzymałości materiałów. Rozdziały poprzedzone są krótkim wprowadzeniem zawierającym podstawowe wzory i definicje oraz metody i metodykę rozwiązywania zadań. Wiele zadań zostało rozwiązanych ze szczegółowym opisem rozwiązania. Autorzy uważają, że najefektywniejszą metodą nauczenia się poprawnego rozwiązywania zadań przez studentów jest samodzielne ich rozwiązanie. Dlatego też, podobnie jak w części pierwszej podręcznika, sporo zadań przeznaczonych jest do samodzielnego rozwiązania. Dla sprawdzenia poprawności rozwiązania tych zadań podano końcowe wyniki rozwiązania.

Opis

Politechnika Łódzka. Podręczniki Akademickie

Słowa kluczowe

obliczenia konstrukcyjne - zadania i ćwiczenia, wytrzymałość materiałów - zadania i ćwiczenia, wytrzymałość złożona, zbiorniki cienkościenne, wyboczenie prętów ściskanych osiowo, structural calculations - tasks and exercises, strength of materials - tasks and exercises, composite strength, thin-walled tanks, buckling of axially compressed rods

Cytowanie

Gałkiewicz T., Królak M., Kubiak T., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Cz. 2., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-374-7.