Projekt aplikacji wspomagającej ocenę ryzyka w narażeniu na hałas

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Artykuł przedstawia opracowaną aplikację wspomagającą ocenę ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Aplikacja opiera się na autorskiej metodyce oceny ryzyka, jest spójna z wymaganiami polskiego prawa, uwzględnia grupy szczególnego ryzyka (młodocianych, kobiety w ciąży). Oprogramowanie komputerowe dostępne na rynku, dotyczące sfery bezpieczeństwa i higieny pracy, nie obejmuje hałasu jako najczęściej występującego czynnika zagrożenia w środowisku pracy. Przedstawiona aplikacja ze względu na swą prostotę, przyjazny interfejs użytkownika w sposób istotny może wspomóc osoby dokonujące oceny ryzyka zawodowego, ułatwić podejmowanie działań profilaktycznych oraz monitorowanie środowiska pracy.

Opis

Słowa kluczowe

BHP, Hałas, Programy komputerowe, Ryzyko zawodowe, Noise, computer software, occupational hazards

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 66, Nr 1213, 2016, s.5-17