Produkcja energii z odpadów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia : Polska Akademia Nauk. Oddział, cop.

Abstrakt

Opis

Publikacja powstała w ramach projektu "Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów"

Słowa kluczowe

spopielanie odpadów - prawo - Kraje Unii Europejskiej, spopielanie odpadów - prawo - Polska, biogaz - produkcja i handel - Polska, odpady (paliwo) - spalanie, usuwanie odpadów - Kraje Unii Europejskiej - 1990, usuwanie odpadów - Polska - Łódzkie, Województwo (1999-), waste incineration - law - European Union countries, waste incineration - law - Poland, biogas - production and trade - Poland, waste (fuel) - incineration, waste disposal - European Union countries - 1990, waste disposal - Poland - Łódzkie, Voivodeship (1999-)

Cytowanie

Łysek M., Ślęzak R., Produkcja energii z odpadów., Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia : Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Łódź 2012, ISBN 978-83-86492-63-3.