Stan gleb w dolinie Bzury.

Brak miniatury

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, analityka chemiczna, chemistry, chemical technology, environmental protection, chemical analyst

Cytowanie

Eliksir czasopismo naukowo-dydaktyczne Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej ; Nr. 1/2015, str. 30-32