Ukraina 2.0 – proces tworzenia fotogrametrycznych modeli cerkwi z terenów Pokucia

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W 2020 roku jedną z możliwości realizacji praktyk inwentaryzacyjnych na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej było stworzenie fotogrametrycznych modeli 3D ze zdjęć wykonanych przez studentów w poprzednich latach. Fotografie te nie zostały wykonane z myślą o fotogrametrii, dlatego napotkano wiele problemów.
In 2020 one of the possibilities for the implementation of inventory practices in the field of study architecture at the Lodz University of Technology was to create photogrammetric 3D models from photos taken by students in previous years. These photos were not taken with photogrammetry in mind, therefore many problems were encountered.

Opis

Słowa kluczowe

fotogrametria, model, 3D, fotografia, architektura, photogrammetry, model, 3D, photography, architecture

Cytowanie

Fijałkowska M., Gójska K., Ukraina 2.0 – proces tworzenia fotogrametrycznych modeli cerkwi z terenów Pokucia. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 125-139, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.9.