Komputerowa analiza akustyki wnętrz kościołów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa

Abstrakt

Przedstawiono komputerową analizę projektowanego oraz istniejącego kościoła, przeprowadzoną w celu oceny poprawności rozwiązań architektonicznych pod kątem wymagań akustycznych. Zaprezentowano możliwości wprowadzenia korekty własności akustycznych wnętrza kościoła poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu architektury wnętrz.

Opis

Słowa kluczowe

komputerowa analiza akustyki, architektura wnętrz, akustyka wnętrz kościoła, computer analysis of acoustics, interior design, interior acoustics of the church

Cytowanie

Jabłoński M., Komputerowa analiza akustyki wnętrz kościołów. W: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym : praca zbiorowa, Fadej Bobko T. (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 129-136, ISBN 83-7193-269-З