Influence of chirality on two-dimensional deformations of twisted flexoelectric nematic layers

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Two-dimensional deformations induced by electric field in twisted nematic cells filled with liquid crystal possessing flexoelectric properties were simulated numerically. The influence of chiral dopants on the occurrence and structure of the spatially periodic patterns was investigated. It was found that the chirality influences mainly the direction of the periodic patterns whereas the threshold voltage for deformation and the width of the stripes are weakly affected.
Dwuwymiarowe deformacje indukowane polem elektrycznym w warstwach ciekłych kryształów nematycznych posiadających właściwości fleksoelektryczne były symulowane numerycznie. Zbadano wpływ chiralnych domieszek na strukturę tych odkształceń i ich rozwój pod wpływem pola elektrycznego. Stwierdzono, że chiralność wpływa głównie na kierunek odkształceń, podczas gdy napięcie progowe na odkształcenie i przestrzenny okres odkształceń słabo zależą od chiralności nematyka.Stwierdzono, że chiralność wpływa głównie na kierunek odkształceń, podczas gdy jej wpływ na napięcie progowe i na przestrzenny okres odkształceńjest nieznaczny.

Opis

Słowa kluczowe

twisted nematic, flexoelectricity, chirality, periodic patterns, dwuwymiarowe odkształcenia, fleksoelektryczność, kryształy nematyczne

Cytowanie

Buczkowska M., Influence of chirality on two-dimensional deformations of twisted flexoelectric nematic layers. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1227, Vol. 40, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 5-12, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2019.40.5-12.