Stability and load carrying capacity of multi-cell thin-walled columns of rectangular cross-sections

dc.contributor.authorKrólak, Marian
dc.contributor.authorKowal-Michalska, Katarzyna
dc.contributor.authorMania, Radosław J.
dc.contributor.authorŚwiniarski, Jacek
dc.date.accessioned2015-11-26T08:27:51Z
dc.date.available2015-11-26T08:27:51Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractThe paper concerns theoretical, numerical and experimental analysis of the stability and ultimate load of multi-cell thin-walled columns of rectangular and square cross-sections subjected to axial compression (uniform shortening of the column). The theoretical analysis deals with the local and global stability of multi-cell orthotropic columns of a rectangular profile with rectangular cells. It has been shown that for a multi-cell column made of the same material and having the same cross-section area, the value of local buckling stress of the column walls grows rapidly with an increase of the cell number. The experiment conducted for isotropic columns has also proved a significant growth of the ultimate load with the increase of the cell number. The paper gives some conclusions which can be useful in design of thin-walled box columns.en_EN
dc.description.abstractPraca poświęcona jest teoretycznej, numerycznej i doświadczalnej analizie stateczności i nośności granicznej wielokomorowych cienkościennych słupów o prostokątnych i kwadratowych przekrojach poprzecznych poddanych osiowemu ściskaniu (odpowiadającemu równomiernemu skróceniu słupa). Rozważania teoretyczne dotyczą lokalnej i globalnej utraty stateczności wielokomorowych ortotropowych słupów o obrysie prostokątnym, z prostokątnymi komorami. Wykazano, że dla wielokomorowego słupa wykonanego z tego samego materiału i o takim samym polu przekroju poprzecznego wartości lokalnego naprężenia krytycznego ścian słupa wzrastają gwałtownie wraz ze wzrostem liczby komór. Doświadczenia przeprowadzone dla izotropowych słupów potwierdziły wzrost zarówno naprężeń krytycznych, jak i nośności badanych modeli wraz ze wzrostem komór. W pracy podano pewne wnioski, które mogą być przydatne przy projektowaniu cienkościennych słupów o przekrojach skrzynkowych.pl_PL
dc.identifier.citationJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2009 Vol.47 nr 2 s.435-456, streszcz.
dc.identifier.issn1429-2955
dc.identifier.other21862
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/866
dc.language.isoen
dc.publisherPolskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
dc.relation.ispartofseriesJournal of Theoretical and Applied Mechanics, 2009 Vol.47 nr 2en_EN
dc.subjectstabilityen_EN
dc.subjectultimate loaden_EN
dc.subjectthin-walleden_EN
dc.subjectmulti-cell columnen_EN
dc.subjectwielokomorowych cienkościennych słupów o prostokątnych przekrojach poprzecznychpl_PL
dc.subjectnośność granicznapl_PL
dc.subjectwielokomorowe słupypl_PL
dc.subjectstatecznośćpl_PL
dc.subjectutrata stetecznościpl_PL
dc.subjectnaprężenie krytycznepl_PL
dc.subjectizotropowe słupypl_PL
dc.titleStability and load carrying capacity of multi-cell thin-walled columns of rectangular cross-sections
dc.title.alternativeStateczność i nośność wielokomorowych cienkościennych słupów o prostokątnych przekrojach poprzecznych
dc.typeArtykuł

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Stability_load_carrying_Krolak_2009.pdf
Rozmiar:
702.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis: