Badanie przestrzeni sakralnej. Doświadczenia geografa

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Artykuł jest pokłosiem doświadczeń badawczych autorki. Jego celem jest po pierwsze próba zbliżenia się do definicji przestrzeni sakralnej i rozumienia sacrum. Po drugie spojrzenie na metody badania takiej przestrzeni. „Geograficzne” spojrzenie na świat otwiera możliwość badania tego co realne, ale także, w podejściu humanistycznym – tego co wyobrażone. za przykład posłuży Łódź. Zaprezentowane zostaną także badania przestrzeni sakralnej wsi. Czy warto współcześnie zajmować się religią i przestrzenią religijną? Wydaje się, że tak. Religia to bowiem więcej niż Kościół katolicki. Religijność w szerszym kontekście może odnosić się do duchowości. Oznacza ona także wyznania, które przywożą ze sobą migranci. W czasach pandemii przestrzeń religijna zamknięta jest w czterech ścianach własnego domu, a kontakt z duchowością odbywa się przez internet lub dzięki telewizji.
The article is the result of the author's research experience. Its aim is firstly to approach the definition of sacred space and the understanding of sacrum, and secondly to look at the methods of investigating such space. The "geographical" view of the world opens up the possibility of investigating what is real, but also, in the humanistic approach, what is imagined. We will also present research on sacral space of the countryside. Is it worth to deal with religion and religious space nowadays? It seems so. Religion is more than just the Catholic Church. Religiousness in a broader context may refer to spirituality. In times of pandemic, religious space is confined to the four walls of the home, and contact with spirituality takes place via the internet or television.

Opis

Słowa kluczowe

metodologia, przestrzeń religijna, metody badań, methodology, religious space, research methods

Cytowanie

Klima E., Badanie przestrzeni sakralnej. Doświadczenia geografa. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 17-28, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.2.