Wpływ modyfikacji ściernicy na stan naprężeń własnych w procesie szlifowania powierzchni walcowych wewnętrznych.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Procesy modyfikacji czynnej powierzchni ściernicy mają za zadanie ułatwienie wprowadzenia płynów chłodząco smarujących oraz mgły olejowej w strefę skrawania przedmiot – ściernica. Mają one przeciwdziałać barierom ciśnieniowym, powstającym podczas procesu szlifowania powierzchni walcowych wewnętrznych. Celem było określenie jak daleko i w jaki sposób można modyfikować ściernicę aby osiągnąć właściwy stan warstwy wierzchniej, rozkład naprężeń własnych spełniający wymogi tribologiczne zwłaszcza w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej.
Modification processes of an active surface of grinding wheel are designed to facilitate feeding of lubricants and oil mist in the cutting zone subject - wheel. They are supposed to counteract the pressure barriers, nascent during grinding internal cylindrical surfaces. The aim was to determine how far and in what way you can modify the grinding wheel to achieve proper condition of the surface layer, the distribution of residual stresses that fulfill the tribological requirements especially in terms of fatigue strength.

Opis

Słowa kluczowe

proces szlifowania, ściernica, czynna powierzchnia ściernicy, płyny chłodzące, mgła olejowa, walec wewnętrzny, modyfikowanie ściernicy, naprężenia własne

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.466-475