Stable isotopes - some new fields of application

Ładowanie...
Miniatura

Data

2002

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polish Academy of Science. Łódź Branch. Commission for Environmental Protection
Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Zespół redakcyjny : Zarzycki Roman Chmielewski Andrzej G. Zakrzewska-Trznadel Grażyna
This publication is partially financed by The State Committee of Scientific Research.

Słowa kluczowe

stable isotope, stable isotopes in medical research, stable isotope in material science, stabilny izotop, stabilny izotop w medycznych badaniach, stabilny izotop w materiałoznawstwie

Cytowanie