Preliminary analysis of inelastic buckling of the heat exchanger.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Abstrakt

Thermal and economic conditions that have to be satisfied by heat exchangers in heat and power generation cause that analysis of the influence of the working medium flowing in heating cartridge pipes is essential for designers. It follows from the state of the heating cartridge after its many-year operation. Because of strength issues that affect design and thermal solutions, it is important to evaluate the influence of heat exchanger working conditions on the possibility of its stability loss. One of the most important elements of heat exchangers are perforated bottoms – perforated plates of significant thickness in which heating cartridge pipes are mounted. For designers of heat exchangers, the definition of loading and analysis of all possible types of failure is of special importance. The paper is a continuation of the conducted investigations on heat exchangers where the calculations of elastic stability of perforated bottoms with pipes inside were developed for inelastic regions.
Warunki cieplne i ekonomiczne stawiane wymiennikom ciepła stosowanym w energetyce powodują, że dla konstruktorów istotna jest analiza wpływu przepływającego czynnika w rurkach wkładu grzewczego. Świadczy o tym stan wkładu grzewczego po wieloletniej pracy urządzenia. Ze względów wytrzymałościowych rzutujących na rozwiązania konstrukcyjne i energetyczne, istotna jest ocena wpływu warunków pracy urządzenia na możliwość utraty jego stateczności.

Opis

Słowa kluczowe

heat exchanger, pipe, heating cartridge, stability, stress, displacement, emergency operation condition, wymienniki ciepła, rury, wkłady grzewcze, energetyka, stateczność, wyboczenie, wyboczenie niesprężystego wymiennika ciepła

Cytowanie

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2008 Vol.46 nr 2 s.305-313, streszcz.