Biodeterioracja szkła optycznego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Deterioracja biologiczna szkła jest powodowana przez mikroorganizmy, które kolonizują na ich powierzchni. Biodeterioracja szkła może być rozpatrywana jako efekt tworzącego się biofilmu. W poniższej pracy badano korozję biologiczną różnych gatunków szkła optycznego przez szczepy grzybów strzępkowych (Aspergillus i Penicillium). Zmiany powierzchniowe obserwowano przy użyciu mikroskopu z podwójnym odbiciem światła. Najsilniejszą destrukcję materiału powodował A. niger, natomiast najsłabiej kolonizowana była powierzchnia szkła z powłoką fluorku magnezu.
Deterioration of glass is caused by adhering microbes. that colonize their surface and forming biofilm. Technical materials biodeterioration can be considered as a biofilm problem. The effect of different species of fi lamento us fungi on surface of glass has been studied. Changes' surface were determinated using scanning microscope. The strongest destruction of technical materiał was caused by A. niger and surface of glass with MgF2 coat wasn't colonized.

Opis

Słowa kluczowe

deterioracja biologiczna szkła, biodeterioracja szkła, korozja biologiczna, szkło optyczne - korozja biologiczna, grzyby strzępkowe, biological deterioration of glass, glass biodeterioration, biological corrosion, optical glass - biological corrosion, filamentous fungi

Cytowanie

Sitarz M., Żakowska Z., Kuberski S., Biodeterioracja szkła optycznego. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 90-92, ISBN 83-919038-2-6.