Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych

Ładowanie...
Miniatura

Data

1995

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego
Lodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures

Abstrakt

Celem badań opisanych w opracowaniu było sprawdzenie efektywności dwóch różnych typów zbrojenia węzłów płytowo-ściennych: tradycyjnego i pętlowego. Badania przeprowadzono na 12 modelach odwzorowujących w skali 3:4 fragment rzeczywistej konstrukcji. W trakcie badań ściana modeli obciążana była siłami osiowymi o 3 różnych wartościach: 0, 50 i 225kN. W pracy przeanalizowano wpływ zbrojenia na sztywność i nośność połączenia. Wszystkie modele uległy zniszczeniu na skutek uplastycznienia zbrojenia. Badania wykazały brak istotnego wpływu kształtu zbrojenia na stan graniczny nośności węzła aczkolwiek zbrojenie pętlowe jest skuteczną alternatywą dla zbrojenia tradycyjnego. Stwierdzono także istotny wpływ obciążenia ściany siłą osiową na sztywność węzła.
The study described in this paper was devoted to investigate the effctiveness of two various kinds of reinforcement in the edge slab-wali connections: traditional and the bars in form of loops. Experimental tests were carried out on 12 specimens which simulated the pmt of the real construction in the scale of 3:4. There were also 3 magnitude of axial force applied to the wali: 0, 50 and 225 kN. The problem of joint stiffness and the limit strength of the connections were studied in the paper. All models failed because of yielding of the slab reinforcement. Tests has shown that the shape of the jiont reinforcement has no significant influence on the carrying capacity of the connections and the bars in form of loops appear to be sufficient effective. The results has also shown the sensitivity of the connection to the magnitude of wali axial load.

Opis

Zeszyt 6 czasopisma : Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych zawiera 2 publikacje : 1. Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych (Czkwianianc, Artem) 2. Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych (Urban Tadeusz, Kosińska Anna, Czkwianianc Artem)
Skład tekstu i opracowanie graficzne: Janecka, Barbara ; Filipczak, Jacek ; Wojda, Adam W.

Słowa kluczowe

węzeł płytowo-ścienny, zbrojenie wezłów, odkształcenia betonu, nośność elementów, stan graniczny nośności, połączenie płyta-ściana, plate and wall junction, reinforcement of knots, concrete deformation, load capacity of elements, ultimate limit state, slab-wall joints

Cytowanie

Urban T., Kosińska A., Czkwianianc A., Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych. W: Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych, zeszyt nr 6, Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, Łódź 1995, ISSN 1230-6010.