Kształcenie architekturą - świadomość przestrzenna od przedszkola

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Wszyscy chcielibyśmy żyć w kraju, z którego nie chce się wyjeżdżać. W środowisku sprzyjającym i zachęcającym do wykonywania codziennych obowiązków, ale i do działań ponad minimum. Aby kiedyś osiągnąć taki stan rzeczy, warto poświęcić więcej uwagi i wysiłku próbom uświadomienia nie-architektom, co wpływa na kształt otoczenia i jakie procesy je kształtują, że ważny jest udział w jego tworzeniu oraz, że powinno być to umożliwione. Przekazując tę wiedzę już dzieciom, stwarza się potencjał na przyszłość. Dorastanie w zadbanym środowisku, o odpowiedniej jakości, wzbudza potrzebę kształtowania go z należytą troską w kolejnych latach życia. Pewne procesy wymagają czasu, niekiedy rozkładają się na pokolenia — warto więc zacząć działać i wykorzystać doświadczenia innych państw, w których poświęcono tej kwestii wiele uwagi - dobrym przykładem są państwa skandynawskie, takie jak Szwecja i Norwegia.
The condition of a built environment in Poland calls for improvements. There are numerous causes of this situation, one of the most important is role of investor in the design process. Therefore there is a need for alteration in their thinking as well as of authorities and all citizens. Such a goal might be very hard to achieve, if possible at all. For that reason it is crucial to pay attention to architectural education of children and young people, to prepare them for being aware citizens of future, who know how the space around them is shaped, how it reflects the state of society and how it can be influenced. The initiatives already taken in Poland should be developed and broaden. At the same time examples of actions that are ongoing e.g. in Scandinavian countries, like Sweden and Norway might be helpful and inspiring.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.111-117 sum.