Formulating operational and preparatory strategy by the example of national security strategy

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

national security strategy, models of formulating the strategy, operational strategy, preparation strategy, strategia, definicje stategii, modele formułowania strategii, strategia operacyjna, strategia przygotowawcza

Cytowanie

Zeszyty naukowe. Politechnika Łódzka. Organizacja i Zarządzanie, z. 70, nr. 1220, s. 65-83