Pytania testowe z prawa ochrony środowiska, część 1.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

prawo ochrony środowiska, ochrona przyrody, gospodarka odpadami opakowaniowymi, recykling pojazdów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Cytowanie

Krystek J., Pytania testowe z prawa ochrony środowiska, część 1., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN 978-83-7283-796-7.