Stanowisko do wieloaspektowego badania procesu szlifowania kłowego wałków.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W pracy przedstawiono stanowiska badawcze umożliwiające wieloaspektową ocenę procesu szlifowania kłowego wałków. Stanowiska te pozwalają na akwizycję i wstępne przetwarzanie różnych sygnałów pomiarowych, tj. składowych siły szlifowania, sygnału drgań czy emisji akustycznej oraz pomiar wybranych parametrów jakościowych szlifowanych przedmiotów. Opracowano specjalizowane oprogramowanie do przetwarzania sygnałów pomiarowych i sterowania pracą szlifierek. Przedstawiono wybrane wyniki badań.
In the paper a research test stands for multi-faceted assessment of cylindrical grinding process arepresented. These test stands permit acquisitioning and preliminary analysing of different measurement signals, i.e. grinding force components, vibrations and acoustic emission signals as well as measurement of selected part quality parameters. A specialized software was developed for analysis of measured data and control of machine tools. Selected results of the research are presented.

Opis

Słowa kluczowe

wieloaspektowe stanowisko badawcze, szlifowanie, proces szlifowania, szlifowanie kłowe wałków, sygnału pomiarowe, składowe siły szlifowania

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.273-282