Modernizm nieoczywisty, czyli Łódź u progu XX wieku

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Niniejsza praca stanowi rozprawę o przejawach pierwszych znamion modernizmu na terenie Łodzi, przybliżając moment, kiedy architektura z epoki historyzmu spotkała modernistyczną. Moment, kiedy słynny „łódzki detal” zaczął stopniowo zanikać z fasad nowo powstających budynków. Badania oparto na kilku wybranych obiektach łódzkiej architektury z początku XX wieku.
This dissertation is about first signs of modernism in the area od Lodz, describing the moment when the architecture of the historicism era met the modernist one. The moment when the famous ‚detail of Łódź’ started to gradually disappear from the facades of newly constructed buildings. The research was based on several selected objects of Lodz architecture from the beginning of the 20th century.

Opis

Słowa kluczowe

modernizm łódzki, secesja łódzka, łódzki detal, początki modernizmu, lodz modernism, lodz secession, lodz detail, beginning of modernism

Cytowanie

Koślaga M., Lis P., Modernizm nieoczywisty, czyli Łódź u progu XX wieku. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 157-164, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.11.