Plany i rejestry regulacyjne pierwszych osad fabrycznych miasta Łodzi

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W pracy omówiono dokumentację geodezyjno-kartograficzną sporządzoną dla pierwszych osad Łodzi wczesnoprzemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem rejestrów pomiarowo-regulacyjnych stanowiących integralną część planów regulacyjnych F. de Viebiga z 1823 roku oraz Jana Leśniewskiego z 1827 roku.
In this elaboration there is discussed the surveying and mapping documentation drawn up for the first settlements of early industrial Łódź, with particular emphasis on regulatory - measurement registers being the integral part of the regulatory plans created by F. de Viebig from 1823 year and Jan Leśniewski from 1827.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.61 s.47-61 sum.