Dokumenty kartograficzne z początków Aleksandrowa Łódzkiego

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W opracowaniu scharakteryzowano zasób informacji zawarty w dwóch dokumentach kartograficznych z początków XIX wieku a dotyczących założenia miasta Aleksandrowa Łódzkiego.
The study characterized the recource of information contained in two mapping documents drawn in the early of nineteen century. The documents concern the founding of the city Aleksandrów Łódzki.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.61 s.101-111 sum.