Charakterystyka szczepu Gordona Alkanivorans S7 degradującego węglowodory oleju napędowego w obecności azotanów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Szczep Gordonia alkanivorans S7, wyizolowany ze ścieków zakładów petrochemicznych, wykazuje zdolność do wzrostu i degradacji szerokiego spektrum węglowodorów w warunkach tlenowych, zarówno w obecności jonów amonowych jak i azotanów. Mimo, że plon biomasy w obecności obu źródeł azotu jest podobny, szybkość biodegradacji jest wyraźnie wyższa w podłożu z azotanami. Szczep G. alkanivorans S7 stanowi nowy przykład tlenowych bakterii denitryfikacyjnych, których wykorzystanie w procesach likwidacji skażeń węglowodorami może prowadzić do zwiększenia efektywności tych procesów
The strain Gorgonia alkanivorans S7, isolated from sludges of rafinery plant, expressed efficient growth and degradation of wide spectrum of petroleun hydrocarbons under aerobic conditions. The strain has the abbility to growth in presence both amonium and nitrate ions. Although there was no significant difference in biomass production in media with nitrate or amonium ions the rate of hydrocarbon consumption were considerably higher in the presence of nitrates. The strain G. alkanivorans S7 is a new example of aerobic denitrifier, application of which can provide benefits for biodegradation of fuel oil hydrocarbons.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

szczep Gordonia alkanivorans S7 - charakterystyka, likwidacja skażeń węglowodorami, biodegradacja, Gordonia alkanivorans S7 strain - characteristics, liquidation of hydrocarbon contamination, biodegradation

Cytowanie

Kwapisz E., Polak J., Wojdowska W., Wasiak M., Bielecki S., Charakterystyka szczepu Gordona Alkanivorans S7 degradującego węglowodory oleju napędowego w obecności azotanów. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 47-50, ISSN 0473-7733.