Application of active magnetic bearings for identification of the force generated in the labirynth seal.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Abstrakt

A magnetic bearing system of a rotating shaft is characterized by a unique feature that consists in the possibility of monitoring static and dynamic loads (reactions) of each bearing under normaI operation of the machine. In the paper, an identification procedure of bearing response forces, which allows for simultaneous measurement of the journal position with respect to the bush and the controI currents that flow in magnetie bearing bush windings, is presented. The proposed procedure ensures effective protection of the rotating shaft supported in active magnetic bearings against too high loads and displacements that can occur in the rotating system. Experimental investigations were carried out on test rigs wit h the shaft supported in active magnetic bearings.
System łożyskowania magnetycznego wirującego wału charakteryzuje unikatowa możliwość pozwalająca na monitorowanie obciążeń statycznych i dynamicznych (reakcji) w czasie pracy maszyny. W artykule przedstawiono procedurę identyfikacji sił reakcji łożyska, pochodzących od działającego uszczelnienia labiryntowego, która polega na jednoczesnym pomiarze pozycji czopa w panwi oraz prądu płynącego w uzwojeniach elektromagnesów panwi. Eksperymentalną weryfikacją procedury przeprowadzono na stanowisku badawczym maszyny z wałem podpartym w aktywnych łożyskach magnetycznych.

Opis

Słowa kluczowe

dynamics, magnetic bearing, load, identification, controI, łożyska magnetyczne, uszczelnianie labiryntowe, obciążenia statyczne, obciążenia dynamiczne, siła reakcji łożyska

Cytowanie

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2007 Vol.45 nr 1 s.53-60, streszcz.