Synchronization of mechanical oscillators excited kinematically.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Abstrakt

In this paper, the behaviour of a system of coupled mechanical oscillators excited kinematically was studied numerically. Several methods of detection of synchronization were shown and advantages of each were mentioned. The relation between Lyapunov exponents and the synchronization state under different kinds of the excitation signal (harmonic, periodic and chaotic ones) was presented. It was demonstrated that the mode locking with excitation was dependent only on inner damping and completely uncorrelated with the connection between oscillators.
W artykule pokazano numeryczną analizę dynamiki sprzężonych oscylatorów mechanicznych wymuszonych kinematycznie. Przedstawiono przegląd najważniejszych metod detekcji synchronizacji, zwracając szczególną uwagę na ich własności. Następnie opisano powiązania między widmem wykładników Lapunowa, a różnymi typami synchronizacji. Zbadano odpowiedź układu dla różnych typów sygnału wymuszającego (harmonicznego, okresowego i chaotycznego). Udowodniono, że zamykanie modów pomiędzy sygnałem oscylatora a wymuszeniem zależne jest tylko od tłumienia wewnętrznego oscylatorów, natomiast jest niezależne od sprzężeń pomiędzy nimi.

Opis

Słowa kluczowe

synchronization, mechanical oscillators, kinematic excitation, synchronizacja, oscylatory mechaniczne, pobudzenie kinematyczne, analiza numeryczna, metoda detekcji synchronizacji, widmo wykładników Lapunowa, typu synchronizacji, sygnał wymuszający

Cytowanie

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2008 Vol.46 nr 1 s.185-204, streszcz.