Programowanie ochrony środowiska jako instrument zintegrowanego zarządzania środowiskiem

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

ochrona środowiska, zintegrowane zarządzanie środowiskiem, ochrona środowiska - aspekty prawne, environmental protection, integrated environmental management, environmental protection - legal aspects

Cytowanie

Skrzypski J., Programowanie ochrony środowiska jako instrument zintegrowanego zarządzania środowiskiem. W: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej, Skrzypski J. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2003, s. 9-24, ISBN 83-86492-20-1.